Każda rodzina jest jak rój. Obraz „20 000 gatunków pszczół” w polskich kinach
8 grudnia, 2023
Rodzinna saga o wadze życiowych wyborów. Film „Wielki Wóz” na ekranach kin
15 grudnia, 2023

Magia umiejętności konserwatorów dzieł sztuki. Wystawa „I otworzyło się niebo…”

Freski przed konserwacją (fot. P. Boliński)

Wielkoformatowe wydruki fresków pokazujące etapy sprzed, w trakcie i po konserwacji, a także animacja oraz film VR składają się na elementy multimedialnej wystawy „I otworzyło się niebo…”. Od 15 grudnia prezentowana będzie w krypcie kościoła pijarów w Krakowie, znajdującej się w podziemiach kościoła pw. Przemienienia Pańskiego. Przybliża ona proces konserwacji i restauracji iluzjonistycznych fresków Franciszka Ecksteina w cerkwi garnizonowej świętych Apostołów Piotra i Pawła ‒ dawnym kościele jezuitów we Lwowie. Ekspozycja po raz pierwszy pokazywana jest w miejscu, w którym tworzył artysta. Zwiedzający będą mogli przenieść się choć na chwilę do świątyni we Lwowie. Wystawa, której organizatorem jest Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika, pozwala poznać też niezwykłe umiejętności konserwatorów dzieł sztuki ‒ „lekarzy zabytków”. – Wystawa jest swego rodzaju zaproszeniem za kulisy pracy konserwatorów zabytków, odsłania złożony proces ratowania zabytkowych malowideł z XVIII w. Te niezwykle długie i wymagające zabiegi konserwatorskie prowadzone były przez dziewięć lat – mówi Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika. Wystawa „I otworzyło się niebo…” swoją pierwszą odsłonę miała wiosną 2023 r. w Muzeum Łazienki Królewskie – Stajnie Kubickiego Warszawie. Krakowską ekspozycję można zwiedzać bezpłatnie do końca stycznia 2024 roku.

– Wystawa „I otworzyło się niebo…” jest okazją do zapoznania się z niezwykłymi umiejętnościami konserwatorów dzieł sztuki ‒ mówi Dyrektor Instytutu Polonika. Pracami zajął się polsko-ukraiński zespół specjalistów pod kierownictwem dr. Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dorota Janiszewska-Jakubiak cieszy się, że dzięki polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutowi Polonika, na którym od 2018 roku spoczął główny ciężar finansowania projektu – udało się zakończyć restaurację fresków na sklepieniu w nawie głównej, a efekty tych prac można zobaczyć na wystawie. – Warto też przypomnieć, że te zabytkowe freski znajdują się w świątyni, w której niemal każdego dnia odbywają się pogrzeby żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, poległych w obronie swojej ojczyzny i całej Europy przed rosyjskim barbarzyństwem ‒ dodaje dyrektor Janiszewska-Jakubiak.

Prace badawcze dotyczące malowideł trwały od ponad dekady. Do czasu badań konserwatorskich nikt nie znał skali zniszczeń ani trudności związanych z pracami ratunkowymi. Zespół konserwatorski przeszedł więc odpowiednią ścieżkę edukacyjną. ‒ Zanim przystąpiliśmy do prac artystycznych, odbyliśmy podróże studyjne, by zapoznać się z działalnością artystyczną Ecksteina, Udało się zorganizować dwa wyjazdy na Morawy, gdzie zachowało się najwięcej budowli z malowidłami Ecksteina oraz do mekki malarstwa iluzjonistycznego, czyli Rzymu, żeby zobaczyć, jak malował mistrz mistrzów ‒ Andrea Pozzo – mówi dr Paweł Boliński, konserwator zabytków i kurator wystawy.

Historia kościoła pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie w Ukrainie

Kościół zbudowany został w latach 1610–1635 według projektu Giacoma Briana. W XVIII w. do Lwowa przybył Franciszek Eckstein (1689–1741), który wykonał na kolebkowym sklepieniu kościoła kompozycję malarską poświęconą dwóm apostołom: św. Piotrowi i św. Pawłowi. Artysta zmarł w czasie realizacji prac. Ukończył je syn artysty, Sebastian Eckstein.

Na sklepieniu w prezbiterium, wśród obłoków i aniołów, przedstawiony został św. Paweł jako apostoł narodów. Poniżej głównej postaci apostoła, na zamykającej prezbiterium od zachodu konsze, ukazano w rozbudowanej wielopostaciowej kompozycji alegorie czterech kontynentów, zgrupowanych wokół globu ziemskiego. Dekoracja nawy głównej znajdująca się pomiędzy gurtami, w iluzjonistycznej rozbudowanej architektonicznej ramie, przedstawia trzy samodzielne kompozycje figuralne: od strony prezbiterium ukazany został św. Piotr głoszący w świątyni Ewangelię, pośrodku, na tle nieba, Chrystus przekazujący św. Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego, w otoczeniu adorujących aniołów i cnót teologicznych. Ostatnia scena to uzdrowienie chromego przez św. Piotra. Na sklepieniu nawy zachowała się również sygnatura autora Frantz. Egstein. Civis Brunensis. / Pictor. et Architect: Pinxit. Anno. Dni. 1740.

Kościół był remontowany w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia. Następnie bardzo podupadł, częściowo na skutek zniszczeń w czasie II wojny światowej, częściowo z uwagi na brak opieki w czasach Związku Sowieckiego. Od 1959 roku mieścił się w nim magazyn Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Wasyla Stefanyka, która przejęła m.in. zbiory Ossolineum. W 2011 roku kościół został przekazany Cerkwi greckokatolickiej jako cerkiew garnizonowa. Rok później (2012) pracownicy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie rozpoczęli pod kierunkiem dr. Pawła Bolińskiego żmudny proces ratowania zabytku. Zorganizowano międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli kilku instytucji i niezależnych specjalistów z Polski, Ukrainy oraz Włoch. Prace przy sklepieniu nad prezbiterium zostały sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i miejscową parafię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *